Be sy’ mlaen?

Celfyddydau a Busnes Cymru
  • Yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Interniaethau Creadigol yn ei 6 mlynedd gyntaf, mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi y bydd y cynllun yn rhedeg am 7fed flwyddyn o Hydref 2019.

Bydd y cynllun arloesol, sy’n gosod graddedigion diweddar i mewn i sefydliadau celfyddydol dielw fel codwyr arian dan hyfforddiant, unwaith eto yn gweithredu ledled Cymru.

Gwahoddir ceisiadau ar hyn o bryd gan raddedigion a sefydliadau celfyddydol sy’n dymuno cymryd rhan.

  • 12 Mehefin 2019

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – graddedigion a sefydliadau celfyddydol

  • 20, 21, 24 Mehefin 2019

Cyfweliadau – graddedigion ar y rhestr fer

  • Wythnos sy’n dechrau 22 Gorffennaf 2019

Cyfarfodydd rhwng graddedigion a sefydliadau celfyddydol potensial

  • Medi 2019

Hyfforddiant a chynefino – Interniaid newydd

  • Hydref 2019

Interniaethau yn cychwyn

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch yma

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.