Be sy’ mlaen?

Oriel Brondanw Agored 2019
Eleni bydd Arddangosfa Agored gyntaf Oriel Brondanw yn cael ei lansio. Bydd artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng yn cael y cyfle i ddiddanu eu gwaith yn y lleoliad unigryw hwn, trwy broses ddethol.

Cysylltwch â Oriel Brondanw am ragor o fanylion : ffoniwch 01766 770590, cliciwch yma i ebostio neu defnyddiwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho’r ffurflen gais http://www.orielbrondanw.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Open_Agored2019_App_Form_Ff_Gais.pdf

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.