Newyddion

Cyfleon Swyddi prosiect STEM GogleddMae cyfleon cyffrous i weithio ar brosiect newydd ar draws Gogledd Orllewin Cymru (Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn). Bydd prosiect STEM Gogledd yn cael ei gyflwyno mewn Ysgolion ar draws y Rhanbarth yn ystod 2019. Nod y prosiect yw ychwanegu gwerth i’r cwricwlwm drwy gydlynu cynnig allgyrsiol STEM ar gyfer disgyblion 11-19 oed gael mynediad i, ac ysbrydoliaeth am ddyfodol yn y maes STEM.

Rheolwr Rhanbarthol STEM Gogledd

Bydd y Rheolwr Rhanbarthol yn gyfrifol ac atebol am arwain, rheoli a gweithredu prosiect STEM Gogledd ar draws y Rhanbarth. Gan sicrhau fod y prosiect yn cael ei ddarparu yn llwyddiannus, gan gyd fynd gyda amcanion, targedau a chyllid sydd wedi nodi o fewn yn y Cynllun Busnes. Dyddiad Cau: 01/11/2018

Swyddog Monitro a Chyllid STEM Gogledd

Bydd y Swyddog Monitro a Chyllid yn gyfrifol am gynorthwyo’r Rheolwr Rhanbarthol STEM Gogledd i reoli a monitro systemau ariannol a perfformiad y prosiect ar draws y Rhanbarth. Dyddiad Cau: 01/11/2018

Cydlynydd Hwb STEM Gogledd

Bydd y Cydlynydd Hwb yn gyfrifol am gaffael, datblygu, diweddaru a rheoli adnodd rhithiol Hwb STEM Gogledd. Dyddiad Cau: 01/11/2018

Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant – STEM (Uwchradd)

Bydd yr Ymgynghorydd Cefnogi Gwelliant STEM yn cefnogi ysgolion ar draws y rhanbarth i ddatblygu STEM Gogledd, gan ddarparu arweiniad i’r Mentoriaid a’r Cydlynydd Datblygu Hwb STEM Gogledd. Dyddiad Cau: 08/11/2018

Ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi am fanylion llawn ac i wneud cais

Ariennir y swyddi yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.