Croeso i Gwynedd Greadigol

Dyma ganolbwynt gwybodaeth, newyddion a chyfleoedd ym maes y celfyddydau i Wynedd.

Gwefan ‘dan ofalaeth Gwynedd Greadigol yw hon sy’n derbyn cefnogaeth a mewnbwn gan Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd.

Ein Gwasanaethau

icon

Be sy’ mlaen

Second slide

Dewch o hyd i ddigwyddiadau creadigol, neu rhowch wybod am weithdy cwrs neu achlysur i hybu.

mwy

Newyddion

Second slide

Casgliad o newyddion a hysbysiadau yn y maes creadigol.

mwy

Lleoliadau

Second slide

Casgliad o theatrau a chanolfanau creadigol yng Ngwynedd.

mwy

Mae croeso i chi gysylltu â ni i rannu manylion eich gweithgareddau, rhowch wybod i ni am ddigwyddiadau creadigol yr ydych yn eu trefnu ac fe allwn eu hysbysebu yma i chi.

Amdanom Ni

icon

Ymuno a'n rhwydwaith

Gweithio yn y maes creadigol yng Ngwynedd? Gallwn ni hybu eich gwaith neu ganolfan creadigol yn ein cyfeiriadur.

mwy

Cysylltwch â ni

Am i ni hybu eich digwyddiad neu newyddion creadigol? Neu os ydych eisiau trafod cyfleoedd i gydweithio neu trefnu gweithdy creadigol - cysylltwch â ni.

mwy