Ymuno a'n rhwydwaith

A ydych yn ymarferwr celfyddydol neu yn ymddiddori yn y celfyddydau? A hoffech ymaelodi â Gwynedd Greadigol?

Mae ffi ymaelodi blynyddol i unigolyn yn £10 ac yn £20 i sefydliadau. Fel aelod, byddwch yn derbyn:

  • mynediad i’n digwyddiadau a’n hyfforddiant am bris gostyngol
  • gofod hysbysebu ar ein gwefan
  • hyrwyddo’ch newyddion a’ch digwyddiadau ar ein gwefan a safleoedd cyfryngau cymdeithasol,
  • gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd Gwynedd Greadigol, a
  • bod yn rhan o’n prosiectau datblygu.

I ymuno gyda’n rhwydwaith, cwblhewch y ffurflen isod.

A hoffech ofod hysbysebu ar ein gwefan?

Ie
Na