Amdanom ni

Grŵp gwirfoddol wedi ei gefnogi a’i hwyluso gan Gyngor Gwynedd i hyrwyddo’r celfyddydau a’r diwylliant Cymraeg yw Gwynedd Greadigol.

Ein nôd yw cysylltu pobl sy’n gweithio yn y maes creadigol, annog pobl i weithio gyda’i gilydd, a hybu’r celfyddydau i bawb yng Ngwynedd

Mae’r Fforwm yn gyfrifol am :

  • drefnu gweithgareddau rhwydweithio a marchnata ar gyfer ymarferwyr celfyddydol.
  • trefnu amrywiol wyliau celfyddydol ac yn cydweithio’n agos gyda’r Helfa Gelf flynyddol
  • gynnal Fforymau Agored, i drafod anghenion y sector gelfyddydol yng Ngwynedd
  • rannu gwybodaeth drwy am gyfleoedd a digwyddiadau celfyddydol arbennig
  • gynnal safle we www.gwyneddgreadigol.com a sicrhau presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol
  • weithredu fel dolen gyswllt rhwng artistiaid unigol a mudiadau/cyrff celfyddydol, ac I sbarduno gwaith prosiect.