Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Llyfr Lloffion Haf 2024

Celf Cymunedol Gwynedd Celf Gwynedd Newyddion celf cymru Celf cymunedol Celf Cymru... mwy

Arddangosfa newydd Oriel Ysbyty Gwynedd... mwy

Mae’r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Presgripsiynu Cymdeithasol yng Nghymru wedi lansio

Llywodraeth Cymru... mwy

Agoriad Nyth - Frân Wen

Frân Wen... mwy

Mainc Cyfeillgarwch 2023... mwy

Oriel Ysbyty Gwynedd wedi ail agor!... mwy

Newyddion o Plas Brondanw... mwy

Cywaith cymunedol newydd yn yr orsaf yng Nghricieth... mwy

Bwrdd gwybodaeth newydd yn Plas Glyn y Weddw... mwy

Mae Cwmni Theatr Bara Caws am adleoli i Benygroes fel rhan o Ganolfan Lleu, Hwb Iechyd a Lles newydd Dyffryn Nantlle

Theatr Bara Caws... mwy

Adroddiad newydd yn dangos bod rolau celfyddydol ac iechyd o fewn y GIG yn gwella lles cleifion a staff... mwy

Theatr Seilo ar gael i'w logi... mwy

Hanes Therapi Celf.... mwy

Beth ydy therapi celf?... mwy

Hyfforddiant Therapi Celf.... mwy

Profiadon Therapydd Celf... mwy

Ble mae therapyddion celf yn gweithio?... mwy

Mwy o Wybodaeth am Therapi Celf... mwy

Partneriaeth newydd i ddyrchafu lleisiau pobl ifanc drwy’r celfyddydau... mwy

Holiadur Artistiaid - Yr Orsaf Penygroes... mwy