Newyddion

Dyma restr o newyddion o bob math ym maes y celfyddydau yng Ngwynedd. Mae croeso cynnes i chi yrru manylion eich storiau i ni!
Llyfr Lloffion Celf Cymunedol Gwynedd Gaeaf 2021.... mwy

Rhaglen Newydd 2022

Cwmni’r Frân Wen... mwy

Sefydlu Cronfa Sefydlogrwydd Diwylliannol y Gaeaf gwerth £5.25m... mwy

Tîm newydd yn Plas Brondanw!... mwy

BRAMA, prosiect Celfyddydau Pontio yn dod â chyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc ym Mangor... mwy

CALONNAU CERDDOROL – Creu Cerddoriaeth Gyda’n Gilydd, Cynnal Iechyd Meddwl Da... mwy

Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi Celf a'r Meddwl | Arts and minds... mwy

Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru bellach wedi sicrhau statws Safle Treftadaeth y Byd gan Bwyllgor UNESCO... mwy

Ymgynghoriad byr sy'n ymwneud â chelfyddydau Africanaidd yn Neuadd Ogwen... mwy

Bywyd gwaith | Nêst Thomas... mwy

Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhyddhau fideo yn trafod effaith y pandemig... mwy

Yn cyflwyno gwefan Ynys Plastig... mwy

Mae Engage Cymru yn derbyn cyllid hael gan Tai Cymru a Gorllewin... mwy

Rhaglen Dysgu creadigol drwy'r celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau a gydnabyddir yn fyd-eang yn cyhoeddi adroddiad blynyddol... mwy

Croeso’n ôl... mwy

Llyfr Lloffion Celfyddydau Cymunedol Gwynedd - 2020 -2021 Blwyddyn Cofnodau Clo Covid... mwy

Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn dosbarthu Hamperi Celf i Gartrefi Gofal Meirionnydd.... mwy

Mae Theatr na nÓg yn lansio Goslef - Adnodd Straeon i Blant Cymru... mwy

Rhoi Llwyfan i’r Iaith yn y Celfyddydau... mwy

Calan • Gwilym Bowen Rhys Prynwch fideo o setiau’r Stafell Fyw... mwy

Neuadd Ogwen - Ymgynhoriad Cymunedol... mwy

Prosiect Newydd gan Gofalwyr Gwynedd... mwy

Plwg.Cymru

Wefan newydd i cysylltu ysgolion ac athrawon gyda phobl greadigol a sefydliadau diwylliannol... mwy

Murlun 'Afon Enfys'

Storiel Bangor... mwy

Cefnogaeth i'r Plas

Plas Glyn-Y-Weddw... mwy

Cefnogi Neuadd Ogwen

Crowdfunder... mwy