Artistiaid

Sioned GlynFy arbenigedd yw Caligraffi Celtaidd ond bellach rwyf wedi mentro I feysydd eraill megis peintiadau a gwaith gwydr. Fy mhrif ysbrydoliaeth yw fy ngwlad a’i thirlun. Yn ddiweddar dechreuais gyfres newydd o luniau drwy plethu’r hen gyda’r newydd a rhoi gwedd modern i lawysgrifen hynafol.

Cyfeiriad: 18 Lon y Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd

Ffôn: 01248 352695

Gwefan: www.sionedglyn.com

Ebost: sionedglyn@yahoo.com