Celf ar Bresgripsiwn

Arts on prescription logo

Beth yw’r cynllun

Mae adran Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi cychwyn cynllun Celfyddydau ar Bresgripsiwn i unigolion sy’n teimlo byddai gweithgareddau celfyddydol o fudd i’w iechyd a llesiant.

Mae cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau creadigol yn rhoi ystod eang o fanteision, yn cynnwys hyrwyddo llesiant, ansawdd bywyd, iechyd a gwerth cymdeithasol.

Bydd y prosiect yn rhedeg fel cynllun peilot i gychwyn ac rydym yn rhagweld bydd y cynllun yn rhedeg hyd at diwedd 2021.

Ar gyfer pwy

Mae’r cynllun ar gael i unigolion 18+ yng Ngwynedd sy’n chwilio am ychwanegiad i therapïau confensiynol. Bydd y cynllun yn fuddiol ar gyfer unigolion sydd eisiau help yn eu hadferiad drwy greadigrwydd a thrwy gynyddu ymgysylltu cymdeithasol.

Cwestiynau cyffredinol

Bydd ystod eang o weithgareddau creadigol ar gael er enghraifft gweithgareddau celf a chrefft, gweithdai cerddorol, perfformiadau, grwpiau dawns a llawer mwy.

Bydd gwybodaeth ynghylch gweithgareddau/digwyddiadau yn ymddangos ar y wefan (lle yn union) ac ar ein gwefannau cymdeithasol (manylion).

Bydd rhan fwyaf o’r gweithgareddau am ddim

Dylech gymryd rhan yn y cynllun os ydych chi’n awyddus i weld newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Mae nifer fawr o bobl yn gweld gwahaniaeth positif yn ei bywydau wrth cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a chymdeithasol.

Gallwch lenwi’r ffurflen gyfeirio ar ein gwefan neu gysylltu trwy ebost ar celfgwynedd@gmail.com.

Manylion Cyswllt

Am fwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â celfgwynedd@gmail.com.