Be sy’ mlaen?

Swydd
Cydlynydd Gweithgareddau a Marchnata Amgueddfa Lloyd George 2019

Mae Gwasanaeth Amgueddfeydd a’r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd, sydd yn gyfrifol am Amgueddfa Lloyd George, yn awyddus i gomisiynu Cydlynydd Gweithgareddau a Marchnata a fydd yn cael ei ariannu gan Gyfeillion Amgueddfa Lloyd George.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9 a.m, Dydd Gwener, Mai 24, 2019

Cyfweliad i wirio’r sgôr: i’w gadarnhau

Dyddiad dechrau: Dydd Llun, Mehefin 3, 2019 neu mor agos â phosib i’r dyddiad yma

Dyddiad gorffen: diwedd Tachwedd 2019

Am mwy o fanylion neu i wneud cais, anfonwch yr holl fanylion a nodir yn bwynt 6 gyda CV a llythyr cais yn egluro pam eich bod chi’n addas ar gyfer y rôl ar e-bost at: Nest Thomas

Nêst Thomas, Prif Swyddog Amgueddfeydd a’r Celfyddydau, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Neu ffoniwch 01286 679098

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.