Be sy’ mlaen?

Galeri Caernarfon
Anna Pritchard

Gweithdy Tecstiliau Creadigol

Ar gyfer pob lefel

Lle : Safle CREU Dyddiad : 21/05/19 Amser : 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs : £25

Cliciwch yma i archebu lle

Gweithdy Diwrnod

Linda Davies

Dosbarth Meistr Ysgyrthu Sychbwynt

Ar gyfer pob lefel

Lle : Safle CREU Dyddiad : 26/05/19 Amser : 11am-4:00pm Ffi Cwrs : £50 (£45 myfyrwyr/student)

Cliciwch yma i archebu lle

Clwb Celf Plant

Sesiwn celf i blant 5-11 oed dan ofal cydlynydd celf a chrefft Galeri, Rebecca Hardy-Griffith ar y thema ‘morlun’.

Lle : Safle CREU Dyddiad: 28/05/19 Amser: 10:30am-12:30pm Ffi Cwrs : £6

Cliciwch yma i archebu lle