Be sy’ mlaen?

Safle CREU yn cyflwyno
Dyma raglen newydd o weithgareddau Blasu Crefft, Olwyn Lliw a dosbarthiadau meistr dros fis Mai a Mehefin yn Galeri, Caernarfon.

Linda Davies - Gweithdy Argraffu Monoteip

Dyddiad: 07/05/19 Amser: 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs: £25

Cliciwch yma i archebu lle

Anna Pritchard - Gweithdy Tecstiliau Creadigol

Dyddiad: 21/05/19 Amser: 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs: £25

Cliciwch yma i archebu lle

Beca Fflur - Gweithdy Gemwaith

Dyddiad: 04/06/19 Amser: 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs: £25

Cliciwch yma i archebu lle

Jane Williams Gweithdy Clai Coch Priddwaith

Dyddiad: 18/06/19 Amser: 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs: £25

Ciciwch yma i archebu lle

Gwen Owen Gweithdy Ffeltio Gwlyb

Dyddiad: 02/07/19 Amser: 6:30pm-8:30pm Ffi Cwrs: £25

Cliciwch yma i archebu lle

Dosbarthiadau Meistr

Linda Davies Dosbarth Meistr Ysgyrthu Sychbwynt

Dyddiad: 26/05/19 Amser: 11am-4:00pm Ffi Cwrs: £50 (£45 myfyrwyr/student) Cliciwch yma i archebu lle

Glyn Price Dosbarth Meistr Tirlun

Dyddiad: 09/06/19 Amser: 11:00am-4:00pm Ffi Cwrs: £50 (£45 myfyrwyr/student) Cliciwch yma i archebu lle