Be sy’ mlaen?

Cynhadledd NRTF 2019 ! Hi-Vis:
Bydd y cynhadledd yn gymysgedd o sesiynau cynhadledd ac arddangosfeydd gyda’r thema o gwerth Teithio Gwledig. Cynhadledd ar gyfer Cynlluniau, Hyrwyddwyr ac Artistiaid y Sector Teithio Gwledig yw hon.

Bydd y gynhadledd yn gymysgedd o sesiynau cynadledda ac yn arddangos thema gwerth Teithio Gwledig. Cynhadledd yw hon ar gyfer Cynlluniau, Hyrwyddwyr ac Artistiaid y sector Teithio Gwledig.

Mae’r Fforwm Teithio Gwledig Cenedlaethol yn sefydliad a arweinir gan aelodau sy’n gweithio’n strategol gyda phartneriaid i ddatblygu gwaith a chyflwyno profiadau celf o ansawdd uchel sy’n cryfhau cymunedau gwledig a chymunedau eraill.
Rydym yn darparu’r rhwydwaith teithio gwledig gyda gwasanaethau hyfforddi, gwybodaeth a rhwydweithio.
Rydym yn darparu ac yn galluogi gwaith arloesol, partneriaethau rhyngwladol a chomisiynau.
Rydym yn hyrwyddo gwell dealltwriaeth o werth teithiol gwledig a chymunedol trwy ymchwil ac eiriolaeth.

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi tocynnau i gynhadledd eleni ‘HiVis: Gwerth, Effaith a Llwyddiant Teithiau Gwledig’ sydd bellach ar werth i aelodau NRTF … ac rydym wedi mynd yn ddigidol!

I ddysgu syt i brynu tocynnau cliciwch yma

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.