Be sy’ mlaen?

Ymunwch gyda ni i ddathlu agoriad tymor newydd o arddangosfeydd gan
2pm 19/05/2019

Agorir gan / Opened by

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC/AM

Bydd tro a sgwrs o gwmpas yr arddangosfeydd gyda’r artistiaid yn ystod yr agoriad

Cliciwch yma i weld ein gwefan am fanylion digwyddiadau, gweithdai a chyngherddau

Mae Plas Glyn-y-Weddw yn elusen gofrestredig a gwerthfawrogwn gefnogaeth Ymddiriedolaeth John Andrews; Cyfeillion Plas Glyn-y-Weddw a Chyngor Gwynedd