Be sy’ mlaen?

Venue Cymru
Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn gyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim i athrawon, artistiaid, dysgwyr a rhanddeiliaid o Gymru a thu hwnt. Bydd yn tynnu sylw at yr holl feysydd o’r rhaglen, yn cynnwys, y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan gydag chynrychiolaeth gan brosiectau Cydweithio Creadigol a gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Beth i’w ddisgwyl?
· Weithgareddau byw
· Perfformiadau
· Arddangosfa
· Hyfforddiant
· Seminar am greadigrwydd yn y cwricwlwm

17 Gorffennaf

Bydd rhagor o wybodaeth a manylion am sut i archebu lle ar yr hyfforddiant neu’r seminar yn dilyn yn fuan.

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.