Be sy’ mlaen?

Cyfuno Gwynedd
Mae Merched Chwarel a’r Rhwydwaith Cyfuno yn eich gwahodd i weithdai creadigol ar gyfer grwpiau o ferched haf yma, yn Storiel, Bangor. Fel helaeth o waith Merched Chwarel, byddwn yn dathlu hanes merched a gofyn y cwestiwn “Pwy yw merched chwarel y gorffennol, presennol a’r dyfodol?” Fydd y gweithdai yn gweld merched yn drilio ac yn pwytho ar lechen i greu dyluniadau unigryw. Bydd y darnau o lechi yn dod ynghyd i greu un cerflun cyfan.

Oes gennych chi grŵp o ferched fuasai a diddordeb archebu sesiwn? Cysylltwch â Cyfuno Gwynedd yma

Y sesiynau posib yw:

25.07, 10am-2pm

02.08, 2pm-6pm

17.08, 10am-2pm

22.08, 2pm-6pm

(Mae archebu o flaen llaw yn hanfodol)