Be sy’ mlaen?

Ty Pawb, Wrecsam
Celf, iechyd a lles yn hanfodol Diwrnod hyfforddi ysgrifennu astudiaeth achos

10/10/19
Bydd y diwrnod yn ymdrin â: -
*  Cyflwyniad Trosolwg Astudiaeth Achos
* Beth yw astudiaeth achos?
* Sut mae astudiaeth achos WAHWN yn ymwneud â gwerthuso ac eiriolaeth / marchnata
* Pam ysgrifennu astudiaeth achos?
* Sut allech chi ddefnyddio’ch astudiaeth achos ar ôl ei ysgrifennu
* Gwe / gwobrau / cyllid / gwasg ac ati
* Beth sy’n gwneud astudiaeth achos dda?
Mae lleoedd wedi’u cyfyngu i 20. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim ac yn agored i holl aelodau WAHWN, ac yn arbennig i sefydliadau celfyddydol a / neu fyrddau iechyd sy’n cyflwyno’r celfyddydau mewn lleoliadau cartrefi gofal, manteisiwch ar y cyfle hwn; gyda hwn yn thema cyfarfod Grŵp Trawsbleidiol ar y Celfyddydau ac Iechyd sydd ar ddod.
Cysylltwch â ni os hoffech gadw lle trwy e-bost yma
Bydd te a choffi ar gael trwy gydol y dydd, bydd angen i’r cynrychiolwyr ddod â chinio pecyn neu brynu cinio o’r caffi gwych yn Nhŷ Pawb.