Be sy’ mlaen?

Neuadd Ogwen
Mae Neuadd Ogwen yn ganolfan celfyddudau cymynedol sydd newyddd ei hadnewyddu yn yr hen neuadd bentref ym Methesda, Gwynedd. Mae’r ganolfan yn cynnal amrwyiaeth o weithgareddau, gan gynnwys digwyddiadau cerddoriaeth fyw, perfformiadau drama, barddoniaeth, ioga a dangosiadau ffilm. Mae arddangosfeydd a gelf weledol yn rhan bwysig o’r ganolfan.

Rydym yn chwilio am artistiaid ar gyfer blwyddyn arddangos 2019 - 2020 sydd A diddordeb mewn gwerthu celf 2D ar sail comiswn.

Anfonwch ddatganiadau o ddidordeb i post@neuaddogwen.com gan gynnwys

* CV yr artist

* Detholiad o ddim mwy na 6 o delweddau gwaith celf, gan gynnwys maint a chyfryngau

Dim ond artistiaid dethol fydd yn cael eu hysbysu. Diolch