Be sy’ mlaen?

Seisynnau Crefft i blant oed 11-16
Seisynnau Crefft i blant oed 11-16
Mae Oriel CARN yn cynnal seisynnau crefft, yn cychwyn Dydd Sadwrn 5ed o Hydref gyda Beca Fflur.
Fydd yn gweithdy creu gemwaith lliwgar gan ddefnyddio jesmonite - polymer sy’n edrych fel concrete.
Bydd y sesynnau am ddwy awr, rhwng 1:30 - 3:30, a wedi’u hanelu at blant oed 11-16 oed i ddysgu sgiliau celf a chrefft newydd
Mae’r sesiynnau yn cael ei cynnal yn Oriel CARN, yr hen Oriel Pendeitsh, Canolfan Wybodaeth, Pendeitsh, Caernarfon LL55 2AY
Mae’r sesiwn yn costio £6 y pen ac yr holl arian yn mynd tuag at y deunyddiau
Am mwy o fanylion ac i archebu lle, gysylltu ar ebost yma neu ar y ffôn ar 07472531813