Be sy’ mlaen?

Galeri
Blasu Crefft

Dyma sesiwn blasu/gweithdy gyda’r nos sydd yn rhan o gyfres Blasu Crefft Galeri. Dyddiadau’r tymor yw:

03.09.19 : Tecstiliau Creadigol (gyda Theresa Foxbyrne) Tocynnau

17.09.19 : Paentio Gwydr (gyda Verity Pulford) Tocynnau

01.10.19 : Creu Daliwr Gemwaith (gyda Beca Fflur) Tocynnau

15.10.19 : Gweithdy Ffelt (gyda Anwen Hughes) Tocynnau

29.10.19 : Torri Leino (gyda Jen o Peris + Corr) Tocynnau

Addas i oed 16+.

Dosbarth Meistr: Clustdlysau Arian

Y gemydd cyfoes, Karen Williams fydd yn cyflwyno technegau gwneud gemwaith sylfaenol gan gynnwys llifio, ffurfio a sodro arian. Bydd posib arbrofi gydag offer a metal i greu gweadau cyferbyniol ar gyfer creu dau bâr o glustdlysau bach (neu un par mawr) o glustdlysau mawr unigryw.

Canllaw oed: 16+

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog.

Pris (£75) yn cynnwys holl offer/deunyddiau.

11:00 - Dydd Sadwrn, 2 Tachwedd

Tocynnau

Masterclass: Argraffu Sgrin

Argraffwch eich dyluniad eich hun!

Gweithdy diwrnod gyda Jen o gwmni Peris + Corr. Cyfle i arbrofi gydag offer, technegau a chreu eich dyluniad argraffu sgrîn eich hun.

Dewch i ddysgu’r sgiliau sylfaenol o sefydlu proses sgrîn cylch, ailadrodd patrwm argraffu ac argraffu ar ffabrig.

Canllaw oed: 16+

Cynhelir y gweithdy drwy gyfrwng y Saesneg.

Pris (£75) yn cynnwys holl offer/deunyddiau.

11:00 - Dydd Sadwrn, 9 Tachwedd

Tocynnau

Dosbarth Meistr: Addurn Nadolig

Gweithdai 2 awr gyda’r gwneuthurwraig gemwaith, Lora Wyn.

Yn ystod y sesiwn byddwch yn creu addurn Nadolig weiren a gleiniau.

Canllaw oed: 16+

Cynhelir y gweithdy yn ddwy-ieithog.

Pris (£25) yn cynnwys holl offer/deunyddiau.

11:00 - Dydd Sadwrn, 23 Tachwedd

Tocynnau

Olwyn Lliw

Tymor newydd o weithdai celf misol ar gyfer oedolion.

Dan ofal medrus y tiwtor/artist Jwls Williams - dyma gyfle i ddysgu a datblygu sgiliau newydd ac i arbrofi gyda deunyddiau a thechnegau amrywiol. Mae’r sesiynau yn ddelfrydol ar gyfer lefel dechreuwyr ond yn agored i unrhyw berson creadigol sy’n dymuno datblygu ei crefft.

Cynhelir y gweithdai yn fisol ar ddyddiau Iau rhwng 10:30–12:30. Dyma’r dyddiadau/themau am y tymor:

Medi 12: Persbectif

Hydref 9: Pasteli Sialc a pasteli olew

Tachwedd 14: Ffotogyfosodiad a Gludwaith

Rhagfyr 12: Darlunio arsylwadol

£10 y sesiwn.

Gweithdai yn addas i oed 16+

Mae cyfyngiad capasiti – archebwch eich lle yn gynnar

Tocynnau