Be sy’ mlaen?

Crefft er Lles - i pobl dros 50
Crefft er Lles

Ydych chi dros 50 oed ac â diddordeb mewn dysgu celf a chrefft newydd?

Ydych chi eisiau dysgu am y pum ffordd o les?

Os felly cysylltwch â Lora Morgan ar 07468 498694, e-bostiwch Lora Morgan, neu ewch i Siop Siafins ar Palace Street, Caernarfon am sgwrs!

Mae’r gweithdai’n cychwyn am 1.30pm ac yn para am ddwy awr a hanner, ac yn cynnwys coffi te nad. Codir tâl bach o £ 3 y sesiwn.

Dydd Iau 14 Tachwedd - Ffeltio gyda Nodwydd

Dydd Iau 21 Tachwedd - Ffeltio Gwlyb

Dydd Iau 12 Rhagfyr - Decoupage

Dydd Iau 19 Rhagfyr - Torch PomPom Nadolig