Be sy’ mlaen?

5 Ffordd at Les a'r Celfyddydau
5 Ffordd at Les a’r Celfyddydau

Sesiwn gwybodaeth i sector y celfyddyau yng Ngwynedd
28/01/2020
Storiel
Ffordd Gwynedd, LL57 1DT Bangor, Gwynedd
Dewch i ddysgu mwy am sut gall y celfyddyau helpu pobl Gwynedd i gyflawni’r pum ffordd at les: Cysylltu • Bod yn actif • Cymryd sylw • Dal ati i ddysgu • Rhoi. Cyflwyniadau, gweithgaredd creadigol a chyfle i rwydweithio yng nghwmni’r isod:
• Elin Sanderson, BIPBC / BCUHB
• Medwyn Griffiths, Iechyd Cyhoeddus Cymru / Public Health Wales
• Chloe Roberts, Cyngor GWYNEDD Council
• Glyn Price, ADTRAC
• Lora Morgan, Crefft er Lles / Craft for Wellbeing
i archebu lle ebostiwch yma neu ffoniwch 01286 679721