Be sy’ mlaen?

Gweithdy Symudiadau rygbi a dawns gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Athrawon!

Gweithdai: Symudiadau rygbi a dawns

31 Ionawr Pontio Bangor

7 Chwefror Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Gweithdy dawns a symudiad ar gyfer unigolion nad ydynt yn arbenigwyr, sesiwn yn seiliedig ar eirfa gorfforol Rygbi gyda Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Wedi ei anelu at athrawon Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4 nad ydynt yn arbenigwyr sydd â diffyg hyder i ddarparu addysg ddawns, ond sy’n dymuno datblygu’r hyder hwnnw.

Gweithdy dwyieithog. Am ddim ac mae EDAU yn cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflenwi staff.

31 Ionawr Pontio Bangor

Nifer cyfyngedig, archebwch yma

7 Chwefror Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Nifer cyfyngedig, archebwch yma