Be sy’ mlaen?

Gŵyl y Ferch 2020
Gŵyl y Ferch 2020

Gogledd Cymru

Diolch am eich holl gyfraniadau i’r thema ‘Mae byd cyfartal yn fyd rhydd’

Tra byddem yn edrych drwy’r ceisiadau, rydym yn cynnal ail alw am waith celf gweledol yn ymwneud a UNRHYW THEMA mewn UNRHYW GYFRWNG

Rydym yn cynnal y galw yma i roi cyfle i’n aritstiaid lleol gael arddangos gwaith am unrhyw bwnc sy’n eu diddori, i gydfynd efo’r gwaith hyfryd rydym wedi casglu eisioes yn ymateb i’n thema

ebostiwch Gŵyl y Ferch yma am eich ffurflen gais

Dyddiad cau - 14.02.2020