Be sy’ mlaen?

Dod â'r Golau - Diwrnod Creadigol
Dod â’r Golau - Diwrnod Encil Creadigol

Dewch i ymuno â ni am ddiwrnod maethlon o Wneud Printiau, Peintio a Barddoniaeth
gyda Linda Davies, Carole Shearman a Jill Teague
Dydd Sul, Chwefror 23ain, 2020, 10am - 4pm
  Bydd Dod â’r Golau i mewn yn ddiwrnod o sesiynau ysgafn, tywysedig i ddathlu dychweliad y golau, a dreuliwyd yn amgylchedd unigryw Melin Pant yr Ynn, Blaenau Ffestiniog
  Nid oes angen profiad - dim ond meddwl a chalon agored
Cost £ 58 y pen
Yn cynnwys cinio ysgafn, lluniaeth a’r holl ddeunyddiau
Niferoedd wedi’u cyfyngu i 8
Rhaid archebu erbyn dydd Llun Chwefror 17eg, 2020
 
Cliciwch ar y ddolen ganlynol am manylion y dydd

PDF Creative Retreat Day

 
I archebu lle neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch
  Linda Davies yma
Jill Teague yma
neu Carole Shearman yma