Be sy’ mlaen?

Buddsoddiad bartneriaethau busnes / celfyddydol
Buddsoddiad bartneriaethau busnes / celfyddydol

Mae rhaglen CultureStep C&B Cymru yn buddsoddi arian i mewn i bartneriaethau busnes / celfyddydau er mwyn gwella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd yn y tymor hir.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cyflwyno cais yw dydd Mercher 8 Mai a’r dyddiadau cau eraill ar gyfer y flwyddyn ariannol hon yw:

Dydd Iau 26 Medi 2019

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Dydd Iau 5 Mawrth 2020

A bydd panel CultureStep yn ystyried buddsoddi mewn prosiectau sy’n cydnabod o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

Celf a’r Amgylchedd

Celf a’r Amrywiaeth

Celf a’r Gweithwyr

Celf ac Iechyd a Lles

Celf a Phlant

Celf a Phobl Hŷn

Celf a Threchu Tlodi

Gellir lawrlwytho canllawiau llawn yma
Os hoffech ymgeisio, ffoniwch C&B Cymru ar 029 2030 3023. Fel arall gallwch ebostio katie.lloyd@aandbcymru.org.uk

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.