Be sy’ mlaen?

Gweithdai gan EDAU
Gweithdai gan EDAU

Gweithdai am ddim i athrawon

Magu Hyder Drama
Bydd y gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno ac yn datblygu eich gwybodaeth am ddefnyddio amrywiaeth o weithgareddau, technegau a strategaethau drama. Sesiwn egniol yn llawn syniadau, bydd yn cynnig (mwy o) greadigrwydd a dysgu gweithredol ar gyfer eich ysgol!
Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2.
Mawrth 5 - Galeri, Caernarfon, cyflwyno gweithdy yn GYMRAEG archebwch yma
Mawrth 6 - Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, cyflwyno gweithdy yn SAESNEG archebwch yma
Mawrth 9 - Glasdir, Llanrwst, cyflwyno gweithdy yn SAESNEG archebwch yma
Mawrth 10 - Pafiliwn Llangollen, cyflwyno gweithdy yn GYMRAEG archebwch yma
Creu Cydweithredol - yn yr ysgol a thu hwnt
Bydd y gweithdy hwn yn galluogi athrawon ac ymarferwyr creadigol i ddysgu gan artist cyfredol sut i edrych ar bosibilrwydd y rôl ehangach hon ar gyfer y celfyddydau mynegiannol, a ffyrdd cydweithredol o ddatblygu celfyddydau creadigol yn awyrgylch yr ysgol a thu hwnt.
Mae’r gweithdy yn addas ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 a 3.
Marwth 13, Storiel, Bangor archebwch yma
Marwth 19 Canolfan Grefft Rhuthun, archebwch yma
Am ddim ac mae EDAU yn cynnig cyfraniad tuag at gostau cyflenwi staff