Be sy’ mlaen?

Cwrs Hyfforddi Newydd
Arts and Business Cymru
Hanfodion Codi Arian
Mae C&B Cymru yn falch o gyhoeddi cwrs newydd wedi’i lunio a’i ddarparu gan Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Datblygu C&B Cymru. Mi fydd y sesiwn dwys hwn yn darparu cyflwyniad cynhwysfawr i sut i greu strategaeth codi arian effeithiol. Mi fydd hefyd yn darparu cyngor ymarferol ar amrywio ffrydiau incwm drwy sicrhau partneriaethau gyda noddwyr busnes, ymddiriedolaethau a sefydliadau a hefyd unigolion.
Mae cinio wedi’i gynnwys yn y pris.
Dydd Mercher 18 March 2020
Eversheds, Sutherland, Callaghan Square, Caerdydd
10:00yb - 5:00yp
Arweinwyr y Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr a James Clayton-Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, C&B Cymru
Pris
Aelodau: £100 + TAW
Os nad ydych yn aelod: £125 + TAW
Dydd Iau 26 March 2020
Venue Cymru, Llandudno
10:00yb - 5:00yp
Arweinwyr y Cwrs: Rachel Jones, Prif Weithredwr a James Clayton-Jones, Cyfarwyddwr Datblygu, C&B Cymru
Pris
Aelodau: £100 + TAW
Os nad ydych yn aelod: £125 + TAW
Os hoffech archebu lle ar un o’r cyrsiau, ewch i wefan Arts and Business Wales am ffurflen archebu yma