Be sy’ mlaen?

Sesiynau Sgwrs a Chân
Mae Canolfan Gredd William Mathias yn cynnal tymor newydd o sesiynau Sgwrs a Chân gwych dros Gwynedd, gan ddechrau ar Ionawr 11eg.
Dewch draw i fwynhau cân, sgwrsio a phaned, ymuno neu fwynhau gwrando.
Mynediad am ddim, croeso i bawb!
cysylltwch â 01286 685230 i gael mwy o wybodaeth
Mae’r sesiynau fel a ganlyn;

Bethesda

Canolfan Feddygol Canolfan Feddygol Yr Hen Orsaf
1.15 - 2.30
Ionawr 10fed, 24ain
Chwefror 7fed, 21ain
Mawrth 6ed, 20fed

Trawsfynydd

Capel Bach
Dydd Gwener 1.30 - 2.30
Ionawr 17eg, 31ain
Chwefror 14eg, 28ain
Mawrth 13eg, 27ain

Tremadog

Neuadd Goffa
Dydd Gwener 10.45 - 11.45
Ionawr 10fed, 24ain
Chwefror 7fed

Pwllheli

Festri Capel y Drindod
1.45 - 2.45
Ionawr 10fed, 24ain
Chwefror 7fed, 21ain
Mawrth 6ed, 20fed