test Clwb Ffeirio

Be sy’ mlaen?

Clwb Ffeirio
Clwb Ffeirio

Cyfle cyffroes i bobl ardal Dyffryn Nantlle yn cychwyn yn y flwyddyn newydd!

Gweithgareddau celf a chrefft i bobl ifanc 12 - 16 ac i oedolion 50+

Dydd Sadwrns 10 - 11.30yb

Yr Orsaf, Heol y Dwr, Penygroes, LL54 6LP

Sysiynau yn cychwyn ar y 18fed o Ionawr 2020

I archebu lle ffoniwch 01286 882968 neu galwch yn Llyfrgell

Am ddim!