Be sy’ mlaen?

Cwrs Cerddoriaeth Gymunedol - Cyflwyniad
Cwrs Cerddoriaeth Gymunedol - Cyflwyniad

Gyda Cerdd Cymunedol Cymru

Dyddiadau: Conwy 2020 Ebrill 27, 28 & Mai 4, 11 & 12

Cost - £120 / consesiynau £80

Bydd y cwrs yn:

Rhoi dealltwriaeth o gerddoriaeth gymunedol i hyfforddeion

Cefnogi hyfforddeion i ddarparu sesiynau cerddoriaeth o ansawdd, ysbrydoledig a diogel yn eu cyd-destun gwaith eu hunain

Mae’r cwrs hwn ar gyfer:

Pobl sydd eisiau cynyddu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ran defnyddio cerddoriaeth yn eu gwaith â phobl

Pobl sydd eisoes yn gweithio gyda cherddoriaeth, neu sydd eisiau dechrau defnyddio cerddoriaeth mewn cyd-destun gwaith neu wirfoddol, gan gynnwys gweithwyr ieuenctid, cynorthwywyr dysgu, gofalwyr, gweithwyr blynyddoedd cynnar, gweithwyr chwarae, staff canolfan ddydd, arweinwyr clybiau ar ôl ysgol, gweithwyr sector cyfiawnder ieuenctid, ayyb

Am fwy o fanylion ac i gofrestru cysylltwch â Community Music Wales yma

Cliciwch yma am wefan Cerddoriaeth Gymunedol Cymru

Yn ôl i rhestr digwyddiadau.