Be sy’ mlaen?

Oriel Plas Glyn y Weddw
Mae’r Arddangosfa Haf yn parhau gyda gwaith amrywiol gan dros 50 o artistiaid. Mae’r gwaith i’w weld yn yr oriel ac ar gael i’w brynu ‘oddi ar y wal’ neu ar lein trwy ddilyn y linc isod.

Cliciwch yma i weld neu brynu

Artistiaid yn yr arddangosfa; Wendy Murphy, Elin Huws, Kim Atkinson, Elfyn Lewis, Moira Huntly, Teresa Jenellen, Iwan Bala, Caroline Atkinson, Clare Flinn, Di Metcalfe, James Naughton, Penny Timmis, Nia Mackeown, Ronnie Drillsma, Lisa Carter-Grist.

Gall y gwaith gael ei anfon atoch am gost ychwanegol, cysylltwch gyda’r oriel trwy ebostio enquiry@oriel.org.uk er mwyn gwneud trefniadau.

Bydd mesuriadau diogelwch Covid 19 yn eu lle i’ch diogelu