Lleoliadau

Oriel CymruCyfeiriad: Oriel Cymru, Glanrafon, Pentrefelin, Cricieth, Gwynedd, LL52 0PT

Ffôn: 01766 522530 Gwefan: www.oriel-cymru.com Ebost: sales@oriel-cymru.com

Gwaith gwreiddiol a phrintiau gan artistiaid yn cynnwys Syr Kyffin Williams, William Selwyn a Keith Bowen. Gweled y gwaith yn Glanrafon drwy apwyntiad.