Lleoliadau

Siop IardGrŵp o 6 artist yw ‘Siop iard’ sy’n rhannu gweledigaeth am rannu eu crefft trwy ddysgu cyrsiau a gwerthu eu cynnyrch o ‘Siop iard’ yng Nghaernarfon.

Maent yn cynnig cyrsiau celf a chrefft yn Llety Arall yng Nghaernarfon drws nesaf i’r siop a gall eu prynu ar-lein. Gallwn warantu mwynhad, creadigrwydd ac ysbrydoliaeth yn yr amgylchedd braf a chyfeillgar yma. Mae rhestr lawn o gyrsiau ‘Siop iard’ ar gael drwy’r flwyddyn. Mae dewis eang o sgiliau yn cael ei dysgu gan artistiaid profiadol.

Artisitiaid Siop iard: Ann Catrin Evans - Cerflunydd, Angela Evans - Dylunydd Gemwaith, Dave Stephen - Celf Llechen, Elin Mair - Dylunydd Gemwaith, Charlotte Bellis - Dylunydd Gemwaith, Hanna Liz - Dylunydd Gemwaith

A nifer o artistiaid gwadd sy’n dysgu tecstiliau, trefnu blodau, serameg, gwaith gwydr a llawer mwy. Rydym yn sicr fod rhywbeth at ddant pawb ymysg y bwrlwm creadigol yma.

Cyfeiriad:

Siop iard

Stryd y Plas

Caernarfon

LL55 1RR

Hefyd: Siop Iard, Stryd Moch, Pwllheli. LL58 5RG

Ffôn: 01286 672472

Gwefan: [www.siopaiard.com]

Ebost: info@iard.co.uk