Mudiadau

Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd / Community Arts, Gwynedd CouncilCyfeiriad: Celfyddydau Cymunedol, Archifdy Caernarfon, Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679721 Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/celf Ebost: celf@gwynedd.llyw.cymru

Mae Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal cyfres o gynlluniau blynyddol sy’n cefnogi pobl gael mynediad at, mwynhau a phrofi’r celfyddydau, a hynny er lles unigolion, cymdeithas, yr economi a chymuned. Bob blwyddyn mae Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn cynnal rhaglen o wahanol weithgareddau a phrosiectau ar draws y sir. O weithdai i arddangosfeydd, cyrsiau i grantiau a gwyliau i gynlluniau creadigol, rydym am i bawb fwynhau’r celfyddydau. Mae grantiau ar gael i gefnogi gweithgarwch celfyddydol. Gallwn hefyd gefnogi perfformiadau proffesiynol yn y gymuned drwy raglen Noson Allan a Noson Allan Fach, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru. Ymwelwch a’n gwefan am fwy o wybodaeth neu mae croeso i chi e-bostio neu ffonio.