Newyddion

Adroddiad newydd yn dangos bod rolau celfyddydol ac iechyd o fewn y GIG yn gwella lles cleifion a staffAdroddiad newydd yn dangos bod rolau celfyddydol ac iechyd o fewn y GIG yn gwella lles cleifion a staff

Mae menter celfyddydau ac iechyd blaenllaw wedi helpu i wella iechyd a lles cleifion y GIG, staff a’r boblogaeth ehangach, cadarnhawyd adroddiad newydd heddiw.

Cyflwynodd ‘Rhaglen Meithrin Gallu Cydgysylltwyr y Celfyddydau ac Iechyd’, a datblygodd rolau cydgysylltwyr y celfyddydau ac iechyd ym mhob un o’r saith bwrdd iechyd yng Nghymru.

Darllenwch fwy yma