Newyddion

Agoriad Nyth - Frân WenYm mis Tachwedd eleni gwelwyd agoriad swyddogol Nyth - cartref newydd a chanolbwynt creadigol Cwmni Frân Wen ym Mangor.

Mae’r eglwys wedi’i thrwsio yn edrych yn anhygoel - gofod ac adnodd mor wych i Ogledd Cymru.

Dymunwn bob llwyddiant i’r cwmni yn eu cartref newydd, ac edrychwn ymlaen at weld cydweithio a phrosiectau o fewn y gymuned yn yr adeilad.