Newyddion

Arweinydd Tîm Creadigol: Galeri, CaernarfonArweinydd Tîm Creadigol: Galeri, Caernarfon

Mae Galeri yn sefydlu Tîm Creadigol newydd er mwyn sicrhau cyfraniad mor eangfrydig a phosib i’n gwaith creadigol a marchnata.
Mae sefydlu’r tîm newydd yn cynnig cyfle gwych i unigolyn arbennig arwain y tîm sydd am fod yn gyfrifol am sefydlu partneriaethau mewnol ag allanol i greu arlwy celfyddydol, adloniant a chymunedol perthnasol ag egniol.
I gychwyn cyn gynted a phosib, mae hon yn swydd cyffrous a heriol sydd yn gyfle i’r person iawn allu arwain tîm creadigol i gynnig a hwyluso ystod eang o syniadau a phrosiectau wedi eu canoli o gwmpas y ganolfan celfyddydol mwyaf Cymreig yng Nghymru.
Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, ymroddgar, llawn syniadau sydd yn barod i wthio eu ffiniau tu hwnt i’r mannau cyfforddus a sy’n cofleidio her.
Mi fydd y person yma hefyd hefo sgiliau cyfathrebu a gweinyddu rhagorol ac yn ddigon hyderus i allu creu perthynas, partneriaethau creadigol a chysylltiadau newydd yn lleol a thu hwnt.
Dyddiad Cau: 12:00 (hanner dydd). Dydd Llun, 10.02.20
Cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau
Cyflog: £27,000 - £30,000
Oriau: Cytundeb gwaith 37 awr yr wythnos i’w gweithio rhwng Dydd Llun a Dydd Sul fydd yn anochel yn cynnwys oriau anghymdeithasol
Gellir lawrlwytho’r Swydd Ddisgrifiad a Ffurflen Gais o wefan Galeri Yma
Am sgwrs anffurfiol: Gwyn Roberts (Prif Weithredwr) : 01286 685 201