Newyddion

BRAMA, prosiect Celfyddydau Pontio yn dod â chyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc ym MangorLawnsiwyd BRAMA yn Chwefror 2020, yn dilyn prosiect peilod “Yn y Foment” yn 2019, ac wedi’i ariannu gan y Loteri Cenedlaethol fel rhan o’r Gronfa Gymunedol, gan ddarparu cyfleoedd celfyddydol i bobl ifanc ym Mangor. Crëwyd y prosiect er mwyn gweithio’n arbennig gyda phobl ifanc sy’n ymgynull yn Pontio a mannau ym Mangor. Gan weithio mewn modd deinamig a hyblyg gyda’r pobl ifanc sy’n ymweld â Pontio, drwy weithdai amrywiol.

Cenhadaeth Brama yn ail-gysylltu pobl ifanc gyda gofodau cyhoeddus Pontio a chymuned Bangor drwy weithgareddau celfyddydol a chyda thîm strydoedd Brama, i ymgysylltu ac adeiladu perthynas o ymddiriaeth a pharch gyda phobl ifanc. Gan roi’r cyfle i bobl ifanc arwain ar y weithgaredd celfyddydol, a sicrhau ein bod yn gwneud gwahaniaeth bositif gyda ac ar gyfer bobl ifanc, yn ogystal â gwella mynediad a chyfloedd pobl ifanc i’r celfyddydau.

O ganlyniad i’r pandemig, mae’r prosiect wedi’i ohirio, ond bellach mae’n lawnsio gyda thiwtoriaid a gweithdai!Penodwyd Rhys Roberts, fel Cydlyydd Prosiect Brama yn Chwefror 2020 ac mae wedi dod â thîm o artistiaid lleol at ei gilydd i arwain y prosiect.

Mae’r tîm o artistiaid yn dod â sawl chyfrwng i’r prosiect. Mae Dan Parry yn ddylunydd, sy’n gweithio gyda symundiadau digidol ac animeiddio. Endaf Roberts, cynhyrchydd cerddoriaeth a DJ, perchennog label recoridaeu a threfnydd digwyddiadau, gan roi’r cyfle i bobl ifanc rhoi tro ar gynhyrchu cerddoriaeth electronig a pherfformio. Owen McLean, sefydlwr ‘Letters Grow’ a pherchennog ‘MostlyHosts’, ac yn fardd a rapiwr o Fangor.

Yn ogystal, bydd Thomasine Thomkins, un o sefydlwyr Y Festri, Llanberis a Circo Arts, a chyd phrofiad helaeth mewn gweithgareddau cymunedol, syrcas a digwyddiadau yn ogystal ag ehangu gorwelion pobl ifanc wrth archwilio’r celfyddydau a dod â sgiliau syrcas i’r gweithdai. Mae Yannick Hammer yn fidiograffydd llawrydd, sy’n ffilmio fidios miwsig a digwyddiadau. Mae Joe Thomas yn berfformiwr tân a syrcas gyda CircoPyro, yn hyfforddwr syrcas gyda Circo Arts, ac yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Rhys, yn gyn fasydd i fandiau poblogaidd Anwelig a’r Sibrydio, yn sylfaenydd Cellb ym Mlaenau Ffestiniog ac yn hyrwyddwr cerddoriaeth Reggae yn Neuadd Hendre.

Dywedodd Rhys, “Mae wedi bod yn flwyddyn dawel inni gyda a’r pandemig wedi oedi’r prosiect hwn inni, fodd bynnag, rydym yn edrych ymlaen yn arw i ddechrau arni dros yr wythnosau nesaf, gan gydweithio gyda pobl ifanc Bangor. Rwyf wedi casglu tîm o artistiaid lleol i arwain y prosiect, ac yn hyderus bydd y tîm o diwtoriaid yn gwneud gwaith gwych gyda’r bobl ifanc. Bydd sesiynau Brama yn dechrau dros yr wythnosau nesaf, felly cadwch olwg am y tîm.”

Bydd tîm Brama o gwmpas Bangor yn yr wythnosau a’r misoedd nesaf, gan ymgyslltu gyda phobl ifanc.