Newyddion

Canolfan Ffilm Cymru yn dyfarnu £52,000 mewn cronfeydd Covid-19 i sinemau a gwyliau yng NghymruMae lleoliadau ffilm yn rhoi llesiant ar y blaen yn eu rhaglenni ailagor ôl Covid-19

Mae Canolfan FfIlm Cymru wedi dyfarnu £52,000 mewn cyllid Loteri Cenedlaethol, drwy Gronfa Arddangos FAN BFI, i 15 o sinema annibynnol a gwyliau ffilm wrth iddyn nhw gynllunio i ailagor.

Defnyddir yr arian i gynorthwyo adferiad, gan alluogi lleoliadau i ailddechrau dangos ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, yn cynnwys drwy seddi ar steil cabaret a ‘swigod sgrin fawr’, er mwyn iddyn nhw allu ailgysylltu gyda’r cymunedau mwyaf ynysig yng Nghyrmu sydd wedi cael eu heffeithio gan y cyfnod clo.

Cynhelir gweithgareddau ffilm gan gadw pellter cymdeithasol ar draws Cymru, gan greu gofod diogel lle gall pobl barhau i deithio’r byd drwy gyfrwng y sgrin fawr, am brisiau fforddiadwy. Fe fydd cynulleidfaoedd ar flaen y broses o wneud penderfyniadau, gyda’u hadborth yn cael ei werthfawrogi gan leoliadau wrth iddyn nhw ailadeiladu.

Delweddau: O’r chwith i’r dde: Galeri Caernarfon, Memo Arts Centre Barry © Jon Pountney, Theatr Gwaun, The Magic Lantern © Mathieu Gasquet, WOW Women’s Film Club © Jon Pountney, Wicked Wales Tir Morfa Awards, Memo Arts Centre Barry WAM © Jon Pountney, Monmouth Savoy © David Broadbent

https://canolfanffilmcymru.org