Newyddion

Cau Dros Dro ac Apêl Codi ArianCau Dros Dro Plas Glyn-Y-Weddw

Mawrth 2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth i osgoi unrhyw deithio a chyswllt diangen, ac i amddiffyn iechyd aelodau staff a’r cyhoedd, mae Plas Glyn-y-Weddw wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau y drysau nes ein bod yn cael ein cynghori i ail-agor.

Nawr yn fwy nag erioed rydym angen eich cefnogaeth!

Rydym yn elusen gofrestredig. Daw canran enfawr o’n hincwm bob blwyddyn trwy roddion preifat a gweithgareddau masnachol trwy’r caffi, gwerthiant arddangosfeydd, ein siop a llogi ystafelloedd. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd yn fwy nag erioed i ddiogelu dyfodol ein helusen. Pan fydd yr argyfwng rhyngwladol hwn drosodd rydym eisiau sicrhau bod Plas Glyn-y-Weddw yno i chi fel y gallwn barhau â’r gwaith a wnawn yn ein cymuned.

Ar yr adeg hon o argyfwng felly gofynnwn, os yw’n bosibl o gwbl, eich bod yn ystyried rhoi rhodd trwy ‘GoFundMe’ Os gallwch chi roi unrhyw rodd, waeth pa mor fawr neu fach, byddem yn hynod ddiolchgar.

Cliciwch yma i roi rhodd i’r Oriel. Diolch.