Newyddion

Cefnogaeth i'r PlasYr wythnos hon, wrth groesawu cwsmeriaid wedi cyfnod hir ar gau, rydym yn dibynnu yn fawr ar eich cefnogaeth i gadw’r Oriel a’r Caffi ar agor er mwynhad y gymuned a thu hwnt.

Mae mesurau diogelwch rhag lledanu’r haint Covid 19 yn eu lle a byddwn yn monitro’n barhaus ac yn dilyn argymhellion diweddaraf Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel i ymweld a’r Plas.

Gan fod yr elusen yn hunan gynhaliol ac yn dibynu ar werthiant masnachol i oroesi’r gaeaf bydd unrhyw bryniant dros yr wythnosau nesaf yn cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.

Os dymunwch roi rhodd i’r oriel ewch i’n tudalen Go Fund Me yma

Cliciwch yma am wefan Plas Glyn-y-Weddw

Neu ar Twitter @plasglyn yma