Newyddion

Cefnogi Neuadd OgwenCefnogi Neuadd Ogwen

Mae pandemig COVID-19 wedi creu tirwedd ansicr iawn i filiynau o fusnesau bach Prydeinig, sy’n mynd i’w gwneud yn anodd iawn i fusnes dielw fel ni dalu gorbenion a chefnogi ein staff tra byddwn ar gau.

Rydym yn anelu i godi gymaint o arian â phosibl er mwyn cymryd pwysau ein tîm sy’n dibynnu ar eu gwaith ac incwm o Neuadd Ogwen.

Ar ôl i fygythiad a risg COVID-19 fynd heibio, rydym yn bwriadu ail-agor yn ôl yr arfer a hoffem barhau i gefnogi prosiectau cymunedol a lleol yn yr un modd ag yr ydym yn gwneud ar hyn o bryd.

Cliciwch yma i gyfrannu

Diolch!