Newyddion

Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn dosbarthu Hamperi Celf i Gartrefi Gofal Meirionnydd.Mae adran Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd wedi creu pecynnau yn llawn nwyddau a gweithgareddau celfyddydol ar gyfer pobl hŷn sydd yn byw yng Nghartrefi Gofal ardal Meirionnydd.

Wedi ysbrydoli gan Pecynnau Prysur bydd yr Hamperi Celf yn cynnwys llyfryn unigryw o weithgareddau celfyddydol, llwyth o nwyddau celf a hefyd DVD sydd yn cynnwys gweithdai pwrpasol gan artistiaid a sefydliadau o’r Sir.

Wedi ariannu gan Magnox, mae adran Celfyddydau Cymunedol wedi gweithio gyda tiwtoriaid Dawns i Bawb; Elin Haf Hughes, Lauren Rooney, Julie Dorgan a Maddie Burnham, cerddorion Canolfan Gerdd Williams Mathias; Nia Davies Williams, Ceri Wyn Rawson, Elin Haf Taylor hefyd Colin Daimond o Cerdd Gymunedol Cymru yn ogystal â Lora Morgan a Mari Gwent. Bydd yr hampers llawen yma yn cael ei ddosbarthu i 6 cartref ar draws Meirionnydd mis Ebrill 2021.

Mae cynnwys y DVD yn annog aelodau i gymryd rhan mewn gweithgareddau symud a dawnsio, sesiwn rhythm, creu darnau o gelf yn ogystal â chael gwrando ar gerddoriaeth gan arbenigwyr o’r Sir. Mae’r llyfryn yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau o sgwennu creadigol i greu cardiau cyfarch ac addurniadau lliwgar.

Mae copïau ychwanegol o’r llyfryn a’r DVD ar gael i gartrefi ardal Meirionnydd- cysylltwch os hoffech gopi.

ffionstrong@gwynedd.llyw.cymru