Newyddion

Celfyddydau Cymunedol - Edrych ar ôl Ein GilyddGALW AR GYMUNEDAU GWYNEDD

Hoffai Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd glywed gan drigolion, grwpiau cymunedol a/neu fudiadau celfyddydol sydd â diddordeb mewn defnyddio’r celfyddydau i helpu cynnal lles pobl Gwynedd. Hoffem gydweithio â phobl i adeiladu ar gryfderau cymunedau a defnyddio celfyddyd a chreadigrwydd i helpu pobl Gwynedd i gyflawni’r Pum Ffordd at Les drwy …

  • fod yn actif
  • ddysgu pethau newydd
  • roi amser i helpu eraill
  • gymryd sylw
  • gysylltu gyda phobl eraill yn y gymuned

Oes Gennych Syniadau? Awydd Cydweithio?

Mae tri swm o £2,000 ar gael i gefnogi 3 cynllun celfyddydau cymunedol yn ystod 2019/20 (£6,000 mewn cyfanswm). Hoffem glywed eich syniadau a dysgu mwy am eich anghenion. Yn ychwanegol i ddarparu cyfraniad ariannol mae staff celfyddydau cymunedol a lles Cyngor Gwynedd yn awyddus cydweithio’n glos â thrigolion i gyd-gynhyrchu, cefnogi a gwireddu’r cynlluniau.

Dyddiad cau - 9yb, 10/9/2019

Am gopi o’r brîff llawn a ffurflen datgan diddordeb cliciwch yma:

Briff edrych ar ol ein gilydd 2019.20 CYMRAEG

Am fwy o wybodaeth: gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721

2017 09 19 Five ways Petal and Symbols