Newyddion

Croeso’n ôlArddangosfeydd y Gwanwyn

13/04 – 23/05

Howard Coles | Lisa Eurgain Taylor | Caroline Atkinson | Paul Emmanuel

Rydym yn hynod falch i gyhoeddi y bydd yr oriel a’r siop yn ail-agor dydd Mawrth, Ebrill 13eg gyda chasgliad o arddangosfwydd bywiog a dyrchafol fydd yn codi’r galon wedi’r cyfnod clo hir.

Oriau agor 10 – 4pm yn ddyddiol

Noder os gwelwch yn dda na fydd y caffi ar agor hyd Ebrill 26 pan fydd modd eistedd tu allan a chael pryd-ar-glud. Ni fydd yr ystafelloedd amgueddfaol ar agor.

Mae’r holl weithiau i’w gweld ar y we ac os hoffech wneud pryniant mae modd gwneud yn uniogyrchol ar-lein neu ffonio’r oriel i siarad gyda aelod o’r staff. Cliciwch ar enwau’r artisitiad uchod i fynd i’w tudalennau unigol lle bydd linc ddilynnol i’r safle brynu ar-lein neu clicwch ar y linc isod i fynd yn syth i’r safle brynu. Mae’r Cynllun Casglu, gwasanaeth prynu di-log Cyngor Celfyddydau Cymru, ar gael ar gyfer pob pryniant o’r arddangosfeydd – cysylltwch a’r oriel os hoffech gymryd mantais o’r cynllun gwych hwn sy’n cefnogi gwerthiant celf yng Nghymru.

https://oriel-plas-glyn-y-weddw

Gan ddilyn cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru bydd cyfyngiadau ar y nifer sy’n gallu bod yn yr oriel ar unrhyw adeg er mwyn sicrhau bod eich profiad mor ddiogel a phleserus a phosib. Byddwn yn cymryd manylion ar gyfer y gwasanaeth nodi ac olrhain. Cysylltwch a’r oriel os hoffech unrhyw gymorth neu wybodaeth bellach.

Mae parcio am ddim am gyfnod byr ac mae llwybrau’r goedwig ar agor.