Newyddion

Cymorth coronafeirwsCymorth coronafeirws

Y wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi manylion pellach ynghylch ei Chronfa Wytnwch y Celfyddydau a sut yr ydym yn gweithio’n galed i helpu pobl drwy argyfwng coronafeirws.

Ddydd Mawrth 14 Ebrill 2020 byddwn yn lansio y rownd gyntaf o geisiadau i gronfa newydd sy’n cynnig cymorth i unigolion sy’n wynebu anawsterau ariannol a chyni – ein cronfa ymateb brys i unigolion. Bydd canllawiau ymgeisio’r gronfa hon a dogfen gwestiynau allweddol yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan dydd Iau 9 Ebrill.

O ddydd Mawrth 21 Ebrill 2020 ymlaen byddwn ni’n agor cynllun arall – cronfa ymsefydlogi i sefydliadau.

Ddydd Gwener 29 Mai 2020 byddwn ni’n agor cronfa ymsefydlogi i unigolion.

Bydd manylion pellach ynghylch yr elfennau rheini o’n cronfa yn cael eu cyhoeddi yn nes at ddyddiad agor ceisiadau am y grantiau rheini.

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ynghylch y gronfa yma