Newyddion

Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhyddhau fideo yn trafod effaith y pandemigMae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi rhyddhau dathliad ar ffilm yn tynnu sylw at rhywfaint o’r gwaith rhagorol a wnaed gan y sector gelfyddydol yng Nghymru yn ystod pandemig Cofid-19 – yn ogystal â thynnu sylw at rai o’r heriau difrifol a wynebwyd ganddo.

Gwyliwch y fideo yma