Newyddion

Dathlu buddiannau’r celfyddydau - DiweddariadHelo Ffrindia’

Gobeithio fod pawb yn cadw mor dda a phosib o dan yr amgylchiadau. Mi oedd mis Mawrth wedi ei ddynodi’n fis ”Dathlu buddion y celfyddydau ar iechyd a lles” yma yng Ngwynedd ac yng Ngogledd Cymru. Wrth gwrs mae’r holl ddigwyddiadau wedi eu canslo am y tro, ond da ni am fod yn rhannu gweithgareddau creadigol bach syml y gallwch eu gwneud o adra dros y dyddiau nesaf. Mae cadw’n feddyliol iach yn allweddol, yn enwedig yn ystod y cyfnod ansicr yma. Byddwn yn defnyddio’r Pum Ffordd at Les i’n helpu ni. O ddydd Llun ‘mlaen byddwn yn rhanu gwybodaeth ar ein cyfrif Twitter a Facebook, da ni am gadw y manylion o dan ein het am y to ond dyma fydd y themau dyddiol!…

*Dydd Llun - ‘Cysylltu’

*Dydd Mawrth - ‘Bod yn sylwgar’

*Dydd Mercher - ‘Bod yn actif’

*Dydd Iau - ‘Rhoi’

*Dydd Gwener - ‘Dal i Ddysgu’

Plis ymunwch efo ni drwy rannu eich lluniau, creadigaethau a profiadau gyda ni ar Facebook a Twitter! Mae cadw mewn cyswllt a bod yn graedigol am ein helpu ‘chydig i gael drwy’r cyfnod anodd ma! Rhannwch y neges gyda’ch ffrindia’ a joiwch y creu!

Cymerwch ofal x