Newyddion

Diweddariad Oriel BrondanwOherwydd Covid 19 ni fydd Oriel Brondanw yn ailagor yn 2020.

Rydym mewn trafodaethau a’n hartistiad i ailredeg Raglen yn 2020 yn 2021.

Diolchwn yn ddiffuant i chi am eich cefnogaeth a’ch emynedd.

Er gwybodaeth, mae staff yr Oriel ar ffyrlo tan diwedd Hydref.

Welwch chi yn Mawrth 2021, gobeithio.